Huis

BENG: wat is het en wat zijn de eisen?

0

BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Het doel van BENG is het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen. Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor alle soorten nieuwbouw (utiliteitsbouw én woningbouw). BENG heeft een aansluiting met het Klimaatakkoord wat ervoor zorgt dat we op deze manier bouwen aan een duurzamere toekomst. 

Eisen vanuit de overheid
De overheid stelt nieuwe energie-eisen. Deze worden opgesplitst in drie indicatoren te weten energiebehoefte (BENG1), primair energiegebruik (BENG2) en aandeel hernieuwbare energie (BENG3). Er moet worden voldaan aan alle drie de eisen. De EU wil een energie-unie creëren die zorgt voor energiezekerheid en onafhankelijkheid

BENG berekening
Met een BENG berekening kun je aan de gemeente bewijzen dat jouw bouwwerk wel of niet voldoet aan de eisen die er worden gesteld. Zonder een kloppende berekening zal een vergunningsaanvraag dus altijd worden afgekeurd. Je dient dus bij iedere nieuwbouw aanvraag deze berekening aan te leveren. Het berekenen en opstellen wordt gedraal door een BRL 9500 gecertificeerde adviseur, welke in dienst is van een gecertificeerd bureau. Op deze manier weet je zeker dat kwaliteitswaarborging wordt toegepast. Voor het opstellen van de berekening heeft men ten minste de volgende gegevens nodig: situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details en het installatieconcept.

Wanneer voldoet nieuwbouw aan de BENG-eisen?

De BENG-eisen zijn streng en zoals boven al beschreven, onderverdeeld in drie indicatoren welke we hieronder nog even voor je op een rijtje zetten:

  • BENG1
    De BENG1 eis stelt een maximum aan de energiebehoefte van een gebouw met betrekking tot verwarming en koeling. Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar;
  • BENG2
    De BENG2 eis stelt een maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Dit wordt gebruikt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Daarbij wordt de hoeveelheid eigen duurzaam opgewekte energie (denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen) van het totale energieverbruik afgetrokken;
  • BENG3
    De BENG3 eis stelt een minimum percentage aan het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Dit bestaat uit het deel primaire fossiel energieverbruik met daarbij opgeteld het deel hernieuwbare energie. De hoeveelheid zelfopgewekte hernieuwbare energie wordt gedeeld door het totale energieverbruik. De uitkomst hiervan is het aandeel (%) hernieuwbare energie.

Je woning isoleren in deze 5 stappen

Previous article

Badkamer verbouwen? Met deze tips wordt het een succes!

Next article